تبلیغات
(♥. ♥کلبــــه عشــــــق ♥ .♥) - عکس
(♥. ♥کلبــــه عشــــــق ♥ .♥)
با ســــــــلام و عرض ادب به همه بازدید کنندگان عزیر با ((نظر و پیشناد))خودمارادلگرم فرمائید
(♥. ♥کلبــــه عشــــــق ♥ .♥)

جای تبلیغات شما

عکس

پاییز فصل تولد من.....

13.gif1.gifشب های تـــاریک

شـــب های دلتـــنگی

شــــــب های خــــامــــوش

  شــــــــــب های زیر چــــتر غـــم

  شــــــــــــــــــــــب دلــــــــــگـــــــیـــــــر

  شــــــــــــــــــب های زنــــــــــــــــــــــــــــــــدان

  شـــــــــــــــــــــــب های زنـــــــــــــجــــــــــــــیــــــر

  شـــــــــــــــــــــــــــب های بـــــی فــــانوس مهــــتاب

  شــــــــــــــــــــــــــــــب های مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــ

  شــــــــــــــــــــــــــب های ســـــــــرد بــرگ ریــــــــــزان

  شـــــــــــــــــــــــب های درد مردمی در خود گریزان

  شــــــــــــــــــــب های پـــشت پرده توی ظلـــمت

  شــــــــــــــــب های غــــــــــــــــــربــــــــــــت

  شــــــــــــــب های کنج تاریک بدون نور

  شـــــــــــب های مجـــــــــــبـــــــــور

  شـــــــب های مــــــــــــــــــــرگ

  شــــب های بیـــــــــداری

  شب های فریـــــاد